SU HAYATTIR,BLOK SU DEPOLARI TEMİZLENİYOR!

SU HAYATTIR,BLOK SU DEPOLARI TEMİZLENİYOR!

NİÇİN DEZENFEKTE EDİYORUZ?

Malumunuz su depolarında uzun bir süre bekletilen şebeke suyunda, klor aktivitesini yitirmekte ve mikroorganizmalar için elverişli ortam oluşmaktadır. Su depolarının uzun süre temizlik ve dezenfektesinin yapılmaması sonucunda, meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilikler, su depolarında; çamurlaşma, dökülme, paslanma, suda; renk, koku ve bakteri oluşumu neden olmaktadır. Bu durum suyun içilebilirlik ve kullanılabilirlik özelliğini yok etmektedir.

Bütün depolar temizleniyor ve dezenfekte ediliyor!

SU DEPOSU TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU NASIL YAPILIR?

Depo temizliği için mevcut suyun hidrofor seviyesine kadar tüketilmesi sağlanır.
Çalışma emniyeti için temizlik işlerinden önce deponun havalandırılması ve aydınlatılması sağlanır.
Hijyenik giysi, bone, galoş, lastik çizme giyen teknik elemanlar depoya ip merdivenle inilir.
Depodaki  kalan  sular, dalgıç pompalarla tahliye edilerek uygun görülen su giderine atılır.
Depoda bulunan fiziksel kirlilik (kum, çakıl, çamur vs.) uygun bir yere atılır.
Deponun tüm katmanları 150 bar basınçlı su kompresörü ile temizlenip kirli su dalgıç pompalarla dışarı atılır.
Fayans depolarda kirlilik durumuna göre nitrik asit çözeltisi uygun miktarda uygulanarak bekletilir ve bol suyla durulanır.
Su kompresörüne konulan %15´lik sodyum hidroklorit çözeltisi ile deponun tüm katmanları dezenfekte edilir.
Bu işlem bittikten sonra depo tekrar durulanır.
Depoya %1 oranında %15´lik sodyumhipoklorit çözeltisi atılarak depoya su verilir ve işlem sona erdirilir.