B27 BLOK MAHKEME KARARI

B27 BLOK MAHKEME KARARI

Konu:B27 Blok Yönetiminin Site Yönetimine Dava Açmasının Mahkemece Reddi Hk!

BİLGİ PAYLAŞIM!

Blok yönetimi tarafından 17.06.2016 tarihinde aşağıdaki konularla ilgili Site Yönetimine dava açılmıştır. 


1.Ek aidat kararının iptali.  

2.Tahakkuk ettirilen ek aidat borçlarının silinmesi.

3.Ek tahakkuk miktarını ödeme yapmış olanların tutarlarının iadesine.

4. Blok girişindeki reklam panolarının sökülmesine.

5.Ortak alanlardan elde edilen reklam gelirlerinin bloğa düşen  kısmının iade edilmesi.

MAHKEME KARARI:

Mahkeme ek aidata davacıların sebep olduğu ve davalı Site Yönetiminin ek aidat kararı almasında bir kusurlarının olmadığı,

Lojmanların ve blok giriş alanlarındaki reklam panolarının yerleştirilmesi ve kullanım yetkisinin Site Yönetimine ait olduğu, personel harici boş lojmanların ve blok girişlerindeki reklam panolarından sağlanan gelirlerin bütçede belirtildiği üzere “Aidat Düşürücü/Sübvanse Gelirler olduğu hükmüne vararak,

Blok yönetimi tarafından açılan davayı reddetmiştir. 

Değerli Komşumuz,

Site Yönetimi,blok içi ve blok etrafı ana yolların temizliğini, (Pazar günü hariç) günlük çöp alımını, yeşil alanların bakımını, ortak alanların teknik arızalarını anında "daha blok sakinleri fark edemeden" giderip, bakımlarını sağlayarak site yaşanırlık kalitesini korur!

Site içindeki tüm kat sakinlerine yukarıda belirtilen işlerle ilgili eşit hizmet verir! 

B blokların 2018 yılı aidatları 118.25 TL., B27 bloğun aidatı ise 128.25 TL.dir. 

Lojman daire tarafınızdan Site Yönetimi işletimine dahil edildiği tarihten itibaren,teslim edildiği tarih öncesi dönem hariç B27 blok aidatı 118.25 TL. olarak güncellenecektir.

Daha önce de belirttiğimiz üzere,dilerseniz, Site Yönetimi haricinde bir alternatif blok hizmet alımı tercih etmeniz durumunda, konuyla ilgili ilk blok toplantınızın ardından “Yasal İşletime Aykırı Olmasına Rağmen” prosedür ve kolaylık için gereken katkı ivedilikle sağlanacaktır.

Saygılarımızla Bilgilerinize Sunarız.

SİTE YÖNETİMİ

www.basaksehir1.com

HANGİ HİZMETLERİ VERİYORUZ.LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ!

http://basaksehir1.com/sayfalar.asp?p=haber&i=401